۱۳۶۰، اصفهان. نویسنده و ویراستار. کارشناس ارشد پژوهش هنر. برگزیده‌ی سیزدهمین جشنواره‌ی کتاب و رسانه در بخش معرفي كتاب. کتاب «عشق گوش، عشق گوشوار» گردآوری و ویراستاری او از مقالات قاسم هاشمی‌نژاد و کتاب «راه ننوشته» مجموعه مصاحبه‌های او با همين نويسنده است.

آذر ۱۳۹۵

اولين بار فاوست بودم. كتاب را از كتابخانه‌ي دانشگاه سوره گرفتم. دوست برادرم آن‌جا كار مي‌كرد و از برادرم خواهش كردم به دوستش بگويد كه بتوانم از كتابخانه‌ي دانشگاه استفاده كنم. چند كتابخانه‌اي كه عضو بودم قفسه‌ي ادبيات لاغرمردني‌اي داشتند. آن روزها خواندن كتاب‌هاي داستاني كاري بيهوده تلقي مي‌شد.