کلاه‌گیس

بهمن ۱۳۹۲

برای ما عروسي يك اتفاق مهم است، مهم مثل مردن. شاید مثل همه‌جا ولي فرق كوچكي هست. فرق کوچکی مثل تولد بی‌اهمیت یک بچه. تولد، دست‌کم این جا در خانواده‌ی ما اتفاقی بسيار معمولي به‌حساب مي‌آيد. بچه‌ها با بلندشدن قدشان به چشم مي‌آيند و انگار تازه متولد شده‌اند.