اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵

پدر وسواس عجیبی در استفاده از سمعک داشت. مدل آلمانی‌اش را سیصد هزار تومن گران‌تر از چینی‌اش خریده بود ولی باز هم می‌گفت: «فقط وقتی مجبور باشی، اونم زیر مقنعه.»
دانشجوی سال دوم بودم و هنوز کسی نفهمیده بود که نمی‌شنوم. در واقع اگر سمعکم را استفاده کنم می‌شود کم‌شنوایی وگرنه گوش چپم کلا نمی‌شنود.