دی ۱۳۹۵

کتاب‌های صوتی و رونق دوباره‌ی شنیدن داستان

فروش كتاب‌هاي صوتي در سال‌هاي اخير بسيار افزايش يافته. در سال ۲۰۱۲ میزان فروش در صنعت كتاب يك درصد نسبت به سال پيش از آن پايين آمد اما فروش نسخه‌هاي صوتي و قابل دانلود همان كتاب‌ها بيش از بيست درصد افزايش داشت. در همان سال بیش از سیزده‌هزار عنوان كتاب صوتي منتشر شد در حالی ‌که در سال ۲۰۰۹ اين رقم تنها چهارهزاروششصد عنوان بود.

تير ۱۳۹۵

ژيان، ماشين عزيزم با دو اسب بخار قدرت و حداكثر سرعت هفتادو‌پنج كيلومتر در ساعت. سرعت كه مي‌گرفتم مصمم بودم از ماشين‌هاي ديگر عقب نمانم و بعد ستون غليظ دود از اگزوز بيرون مي‌زد و بدنه‌ي ماشين مي‌لرزيد.

عریض و عمیق

دی ۱۳۹۲

همسرم آرام به زمین می‌افتد. پسرم با دوستانش دارند کیک می‌برند و لحظه‌های خوشی دارند. روی زمین کنار همسرم دراز می‌کشم و آرام در گوشش نجوا می‌کنم و می‌مانیم زیر دست‌و‌پای پسرها.