۱۳۴۰، کاشان. داستان‌نویس، ویراستار و مدرس داستان‌نویسی. فارغ‌التحصیل رشته‌ی جامعه‌شناسی. برگزیده‌ی جشنواره‌ی داستان‌های ایرانی مشهد(۱۳۸۷). احدیت مجموعه‌داستان «سیامو» و رمان «گورچین» را نوشته است.

آذر ۱۳۹۴

جواب دادن به تلفن یکی از مشکلات همیشگی خانه ما بوده و هست. دخترم می‌گوید لازم نیست حتما جواب بدهی و پسرم می‌گوید باید حتما جواب بدهی. موضع همسرم بسته به شرایط تغییر می‌کند؛ فقط هر وقت دوست داشته باشد تلفن خودش را جواب می‌دهد و در مورد تلفن خانه تمام مسئولیت به عهده‌ی من است. من با زنگ خوردن تلفن گمان می‌کنم تنها کاری که باید انجام دهم جواب دادن به تلفن است و لاغیر.