۱۹۶۸، آمریکا. نمایش‌نامه‌نویس و داستان‌نویس ایرانی‌تبار. دانش‌آموخته‌ی هنرهای آزاد از دانشگاه پیتسبورگ پنسیلوانیا. برنده‌ی جایزه‌ی وایتینگ برای خودزندگی‌نگاره‌ی Skateboards Will Be Free. داستان‌های کوتاهش در مجله‌های نیویورکر، گرنتا و پاریس‌ری‌ویو منتشر شده‌‌اند. پیش از این ترجمه ی دو ‌داستان «برخوردی کوتاه با دشمن» و «اشتها» از او در ماه‌نامه‌ی داستان منتشرشده‌اند.

شام آخر در كافه رستوران

خرداد ۱۳۹۴

هنوز جوان است، که فقط نیمی از فاجعه است، و مرا در سن خیلی کم به دنیا آورد، که نیمه‌ی دیگر فاجعه است؛ ولی هنوز زیبا مانده، با وجود این که دمِ مردن است، با موهای بلوند و چهره‌ی بی نقصش. اگر بیگانه‌ای از کنارمان رد می‌شد ممکن بود ما را به عنوان جفت جذابی که قرار ملاقات دارند تصور کند. در مکان‌های عمومی، زیبایی‌اش همیشه برای من عصبانی کننده و مساله‌ای حل نشده باقی مانده.