نفس عمیق

تیر ۱۳۹۳

خاطرات یک نجات غریق

موج دریا یکی را گرفت و برد توی طوفان. تازه کارتم را گرفته بودم. سه‌تا مربی بودیم. هیچ‌کدام نرفتند.به من هم گفتند: «نرو.» گفتم: « بیاین باهم بریم.» گفتند: «نه. خسته‌س، تو رو هم می‌گیره می‌بره زیر آب.» دیدم نمی‌توانم نروم. تیوپ گرفتم و رفتم.