۱۹۶۹، روسيه.بيولوژيست و نويسنده. او از سال ۱۹۹۱ در آمریکا زندگی می‌کند. از این نویسنده داستان‌هایی در نشریات «لیتراتورنایا گازتا»، «نیزاویسیمایا گازتا» و مجله‌ی «نِوا» منتشر شده است.

بهمن ۱۳۹۵

لیدیا ایوانوونا بدون فکر قبول کرده بود حیوانی را پیش خودش بیاورد و دوستش هم احتمالا همین را می‌خواست اما او که فقط می‌خواست دست‌کم برای یکی از حیوانات جایی پیدا کند، توقع نداشت لیدیا ایوانوونا پلنگ را بردارد. گرچه نمی‌شود گفت لیدیا ایوانوونا، موقع انتخاب، دنبال پلنگ بوده باشد از آن‌سو به‌نظر هم نمی‌رسید خامِ حرف‌های دوستش شده باشد که در تشبیه پلنگ به گربه‌ی ملوس خانگی مذبوحانه اغراق می‌کرد.