۱۳۶۲، تهران. نویسنده، منتقد و روزنامه‌نگار. مجموعه‌‌داستان او با عنوان «سرطان جن» برنده‌ی شانزدهمین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی مهرگان شد. خانلری با روزنامه‌ها و نشریه‌های مختلفی همكاری می‌كند. مجموعه‌داستان «آقای هاویشام» جدیدترین اثر او است.

آذر ۱۳۹۶

من ‌هم صداقت سراسر دروغ دارم. یعنی در بعضی موارد مثل همین مورد جوراب از خودم این‌قدر صداقت نشان می‌دهم که همه می‌گویند چرا این یکی این‌قدر صادق است؟ چرا این یکی با بقیه فرق دارد؟ و این دقیقا همان وقتی است که من هیچ فرقی با بقیه ندارم چون صداقتم سرتاپا دروغ است.