۱۹۷۲، آمریکا. نویسنده و شاعر. برنده‌ی جـایزه‌‌ی برم استوکـر برای رمان
Heart-Shaped Box (2007).

نفس آخر

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

کل اتاق و بقیه‌ی بِشرهای مهروموم‌ شده را از نظر گذراند. «هیچی تو هیچ‌کدومشون نیست. انگار خالی‌ان.» الینگر گفت: «خالیِ خالی هم نیستن. هر ظرف با هوا پر و محکم مهر و موم شده. تو هر کدومش نفس‌های ‌آخر یه کسیه. من بزرگ‌ترین مجموعه‌ی آخرین نفس‌ها رو تو دنیا دارم، بیشتر از صدتا. بعضی از این بطری‌هايي که دارم توشون آخرین بازدم‌ آدم‌های خیلی معروفه.»