۱۹۳۴، آمریکا. نویسنده و روزنامه‌نگار ادبی. برنده‌ی جایزه‌ی ملی کتاب (۲۰۰۵) برای زندگی‌نگاره‌ی
The Year of Magical Thinking. برخی از آثار داستانی دیدیون عبارت‌‌اند از:
The Last thing he Wanted، Democracy، A book of Common Prayer.

شهريور ۱۳۹۴

چگونه ایده‌ها تبدیل به داستان می‌شوند »

من این عنوان را دزدیدم نه‌فقط چون کلماتش طنینی درست داشت بلکه چون به نظر می‎رسد این کلمات همه‎ی چیزهایی را که باید به شما بگویم، به شیوه‎ای معنادار، یک‌جا جمع می‎کند. من هم مثل بسیاری از نویسندگان فقط این «موضوع» و این «حیطه» را دارم: نوشتن. نمی‎توانم از ورای حیطه‎ام برای شما گزارش کنم.