۱۹۱۲ـ۱۹۸۲، آمریکا. مجموعه‌داستان‌هاي کوتاه او برنده‌ي جایزه‌ي پولیتزر و منتقدان ملی کتاب آمریکا در سال ۱۹۷۹ شد. همچنین جایزه‌ي آکادمی ادبیات و هنر آمریکا را شش هفته قبل از مرگش از آن خود کرد. او به‌جز داستان‌هاي كوتاه متعدد چهار رمان نيز نوشته است. از او مجموعه داستان‌هاي «آواز عاشقانه» و «منظري به جهان» به فارسي ترجمه شده‌اند.

بهمن ۱۳۹۵

زمستان‌ها زندگی در پماکودی خلاصه می‌شد در ورزش‌های زمستانی. مهمانخانه پذیرای بی‌کاره‌ها و مشروب‌خورها نبود و بیشتر آدم‌ها به‌طور جدی برای اسکی کردن آن‌جا می‌آمدند. صبح‌ها از دهکده یک اتوبوس می‌گرفتند به سوی کوهستان می‌رفتند و اگر هوا خوب بود ناهارشان را هم همراه‌شان می‌بردند و تا غروب در پیست می‌ماندند.