۱۹۶۵، آمریکا. نویسنده، ویراستار و استاد دانشگاه. بلر عضو هیئت‌تحریریه‌ی مجله‌ی نیویورکر بوده است. تاکنون از او یک مجموعه‌داستان کوتاه، يك رمان و يك زندگينامه‌ از جی. دی سالینجر منتشر شده است. داستان «نقص از نوعی دیگر» در سال ۱۹۹۲ در مجموعه‌‌داستان‌هاي ‌کوتاه‌ برتر آمریکا منتشر شده است.

دی ۱۳۹۵

این صحنه –یعنی خودش و مادرش روی همین صندلی‌ با همین حالت نگاه مادر– روزهای کودکستان را به خاطرش آورد که برمی‌گشت خانه و پدر و مادرش پشت میز آشپزخانه، همین سوال را ازش می‌کردند. همیشه هم شانه می‌انداخت بالا و چیزی نمی‌گفت اما بعضی وقت‌ها واقعا فکر می‌کرد که نکند مامان و بابایش کل روز پشت میز منتظر او می‌نشینند و فقط راجع به او حرف می‌زنند.