۱۹۶۵، آمریکا. نویسنده، ویراستار و استاد دانشگاه. بلر عضو هیئت‌تحریریه‌ی مجله‌ی نیویورکر بوده است. تاکنون از او یک مجموعه‌داستان کوتاه، يك رمان و يك زندگينامه‌ از جی. دی سالینجر منتشر شده است. داستان «نقص از نوعی دیگر» در سال ۱۹۹۲ در مجموعه‌‌داستان‌هاي ‌کوتاه‌ برتر آمریکا منتشر شده است.

خرداد ۱۳۹۶

بعضی آدم‌ها در جهان هرچیزی را همانطور که هست تماشا می‌کنند: قدردان‌ها. یک دسته‌ی دیگر اما کسانی‌اند که با تماشای همان چیز، پتانسیلش را برای چيزی كه می‌تواند به آن تبدیل شود می‌بینند: بهبوددهنده‌ها. سی بدون شک جزو دسته‌ی دوم بود.

دی ۱۳۹۵

این صحنه –یعنی خودش و مادرش روی همین صندلی‌ با همین حالت نگاه مادر– روزهای کودکستان را به خاطرش آورد که برمی‌گشت خانه و پدر و مادرش پشت میز آشپزخانه، همین سوال را ازش می‌کردند. همیشه هم شانه می‌انداخت بالا و چیزی نمی‌گفت اما بعضی وقت‌ها واقعا فکر می‌کرد که نکند مامان و بابایش کل روز پشت میز منتظر او می‌نشینند و فقط راجع به او حرف می‌زنند.