نزدیکی‌های دی‌ماه

تیر ۱۳۹۲

این روزها همه‌اش از تمام‌شدن دنیا حرف می‌زند. می‌گوید با بچه‌های مدرسه ثابت کرده‌اند آخر دنیا رسیده است. این چیزها را که می‌گوید، زنم از توی آشپزخانه داد می‌زند: «صادق بازم این بچه شروع کرد؟»