۱۹۸۲، آمریکا. عکاس. بیشتر فعالیت‌های سوکول در قالب مستندسازی مسائل مربوط به حقوق بشر است. او تاکنون نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی مختلفی در نیویورک، بارسلونا، ژنو، بوینس‌آیرس و لندن داشته و آثارش در نشریات مختلفی مثل تایم، نیویورک تایمز، نیویورکر و هارپرز منتشر شده است.

آبان ۱۳۹۴

مهم‌ترین چیزی که پناهجویان با خودشان برداشته‌اند

همه‌ی این پناهجویان در گذشته‌ی نزدیک، در آن شبی که مخفیانه و با حداقل اسباب و وسایل جلای وطن کرده‌اند، مجبور شده‌اند پیش خودشان به سوال‌هایی شبیه این جواب بدهند: کدام را بردارم؟ دوست دارم چه چیزی را همیشه همراه داشته باشم؟ اگر دیگر به این خانه برنگشتم، اگر جنگ به‌زودی با خاک یکسانش کرد کدام‌شان را می‌خواهم نجات بدهم؟