ارديبهشت ۱۳۹۵

دو سال پيش در يكي از همين روزهاي بهار قرار بر اين شد تا روايتي از زندگي‌نامه‌ي قيصر امين‌پور نوشته شود؛ روایتی بر اساس گفت‌و‌گویی با همسر ایشان، خانم زیبا اشراقی و دیگر دوستان نزدیک، درباره‌ي شاعري كه در آن روز نامبارك در آبان‌ماه ۸۶ خيلي‌ها برايش سياه‌پوش شدند.

بست سلر

آذر ۱۳۹۲

فهيمه رحيمی؛ زندگی يک پديده

بعضي وقت‌ها كه به‌اش مي‌گفتيم: «اين‌طوري بنويس.» مي‌گفت: «نمي‌شه، نمي‌خواد.» مي‌گفتيم: «كي نمي‌خواد؟» مي‌گفت: «شما نمي‌دونيد، خود شخصيت نمي‌خواد.»