۱۳۶۱، تهران. عکاس. رتبه‌ی دوم مسابقه عکاسی معماری ایران. سال ۲۰۱۲ در جشنواره‌ی عکس شید جزو نُه استعداد برتر جوان عکاسی شناخته شد و در سال ۲۰۱۱ به جشنواره‌ی کنوکه بلژیک راه‌یافت. تاکنون سه نمایشگاه گروهی و یک نمایشگاه انفرادی داشته است.

قاب‌های دونفره

اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

دیدن دو چهره‌ که سال‌های زیادی را کنار هم گذرانده‌اند در هر قابی جذاب است. حتی اگر چیزی ازشان ندانیم و تنها از شکل ایستادن و نگاه‌کردن‌شان درباره‌شان تخیل کنیم. طوری‌که وقتی یکی‌شان در گوش دیگری چیزی می‌گوید و باهم می‌زنند زیر خنده، بی‌آن‌که بدانیم چه چیزی زمزمه کرده‌اند، از خنده‌شان خنده‌مان بگیرد.