۱۳۶۱، اهواز. فیلمنامه‌نویس و بازیگردان. کارشناس ارشد کارگردانی از دانشگاه تربـیت‌مدرس. جـایزه‌ی بـهتـرین نمایشنامه‌ی رادیویی از جشنواره‌ی جهانی
abu prizes برای «بی‌گناه» در سال ۱۳۸۹. او از فیلمنامه‌نویسان فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» و بازیگر و بازیگردان فیلم «ایستاده در غبار» است. کتاب «سرگذشت بازیگری در ایران» از مجموعه‌ی تاریخ و تمدن ایرانی آخرین اثر چاپ‌شده‌ی او است.

خرداد ۱۳۹۷

در دوره‌ی دبستان و حتی اوایل راهنمایی در تیم‌ فوتبال دهداری بازی می‌کردم و لباس ورزشی‌مان قرمز بود. عاشق این رنگ بودم و طرفدار پرسپولیس اما نمی‌توانستم به کسی بگویم. مگر می‌شد در آبادان طرفدار صنعت نفت نباشی؟

شهریور ۱۳۹۶

از پدر قول گرفته‌ بودم که من روی صندلی سوم و در کنار غریبه‌ای بنشینم و او و مامان کنار هم باشند. می‌خواستم به خواهر و برادرها و بچه‌هایشان که برای بدرقه‌ آمده‌ بودند، ثابت کنم بزرگ شده‌ام. این یک سفر معمولی نبود. تابستان بود اما با سفرهای دیگر فرق داشت. برگشتی در کار نبود. برای همیشه از آبادان می‌رفتیم.