۱۳۶۲، داراب. نویسنده، منتقد و مستندساز. فارغ‌التحصیل کارگردانی سینما.‌ کتاب «خردادهای پاییزی» و نمایشنامه‌ی «غروب دلمردگی دودکش بخاری» از آثار او است. از بلاغتی نقد و مقاله‌های متعددی در مجله‌های ادبي و فرهنگي منتشر شده ‌است.

يك قرار ساده خانوادگي

تیر ۱۳۹۴

مامان چند روزی بود که عجیب به نظر می‌رسید. آن روز هم با این که مثل همیشه پادرمیانی کرد و همان حرف‌های همیشگی را برای آرام کردن هردویمان زد اما توی چشم‌هایش یک حالت خاصی بود. مثل همیشه نبود. جوری حالت چشم‌هاش متفاوت بود که رضا وسط دعوا و پادرمیانی مامان، سه بار پیاپی از مامان پرسید: «مامان تو خوبی؟!» مامان چیزی نگفت و من و رضا دعوا را تا آخرین حد ممکن جدال لفظی و تحقیر و توهین پیش بردیم.