۱۹۸۷، آمریکا. نویسنده. مقاله‌ها و داستان‌های ‌کوتاه‌ او در مجلات ادبی مختلف چاپ شده‌اند. مجموعه‌‌داستان‌های «The Unfinished World: And Other Stories» و
«May We Shed These Human Bodies» از آثار منتشرشده‌ی او است.

خرداد ۱۳۹۶

چرا داستان كوتاه اقبال كمتری نسبت به رمان دارد؟

در مقام یک داستان‌کوتاه‌نویس سال‌ها در انکار زندگی می‌کردم. وانمود می‌کردم همه‌ی ناشران اشتباه می‌کنند که می‌گویند داستان ‌کوتاه نمی‌فروشد. وانمود می‌کردم آن‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی کتاب کامنت می‌گذارند که «کاش رمان می‌نوشت» از جماعتِ بی‌خبر و همیشه‌شاکی در مورد همه‌چیزند.