۱۳۱۹، کرمان. شاعر، نویسنده، ویراستار انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۳. برنده‌ی تندیس «مداد پرنده» کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال ۱۳۷۸، شاعر برگزیده‌ی پنجمین دوره‌ی جایزه‌ی بیژن جلالی در سال ۱۳۸۵ و نامزد دریافت جایزه‌ی هانس کریستین اندرسن در سال ۱۳۸۸. اولین مجموعه شعرش به نام «طرح» در سال ۱۳۴۰ چاپ شد. احمدی بیش از هجده مجموعه شعر و پانزده کتاب کودک منتشر کرده، از جمله: مجموعه اشعار «دفترهای سالخوردگی» (شامل هفت دفتر)، «هزار اقاقیا در چشمان تو هیچ بود»، «روزی برای تو خواهم گفت»، «چای در غروب جمعه روی میز سرد می‌شود»، «در یک شب مهتابی که شب چهاردهم ماه بود» (کتاب کودک) و «کبوتر سفید کنار آینه» (کتاب کودک). در دومين دوره‌ي جايزه‌ي داستان تهران از احمدرضا احمدي به خاطر يك عمر فعاليت ادبي و انعكاس تهران در آثارش تقدير شد.

مرد گفت: «سي‌‌ودو سال است كه من و تو با هم زندگي مي‌كنيم. بعضي سال‌ها شب سال تحويل مي‌شد. من و تو هر سال تصميم داشتيم هنگام تحويل سال در سفر باشيم. در مسافرخانه‌اي باشيم كه پنجره‌هايش را كه باز مي‌كنيم دريا تا ملافه‌هاي ما بيايد اما اين اتفاق هيچ‌وقت نيفتاد. من و تو هميشه حوصله‌ي دريا را داشتيم در هر چهار فصل.