۱۳۳۵، فسا. نویسنده، منتقد ادبی و معلم. داستان‌نویسی را در اصفهان و از دوره‌ی دبیرستان آغاز کرد. تاکنون از او مجموعه‌داستان‌های «هاویه»، «دیوان سومنات» و «کتاب ویران» و رمان‌های «رود راوی» و «اسفار کاتبان» (برنده‌‌ی جایزه‌ی مهرگان ادب) منتشر شده است. او در هفتمين دوره‌ي جايزه‌ي ادبي جلال آل احمد براي رمان «ملكان عذاب» برگزيده شد.

مرداد ۱۳۹۵

عمو در آخرین سفرش به ایران، اغلب تیمارستان‌ها و قبرستان‌های خراسان را زیر پا گذاشته و نتوانسته بود ردی از بی‌بی پیدا کند. برای پدر یک طومار فحش و ناسزا فرستاده بوده که بی‌غیرت چه بلایی سر ننه‌ام در غربت آورده‌ای که مرده یا زنده‌اش معلوم نیست.