حسن كريم‌زاده

ارديبهشت ۱۳۹۵

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۵

این شصت و دومين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است:
با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

علي جهانشاهي

دی ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم اسفند ۹۴

این شصتمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است:
با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت دیالوگی طنزآمیز بنویسید.