آبان ۱۳۹۴

سرگذشت داستان «آتش به اختیار»

هسته‌ی اصلی رمان، ریشه در یک خاطره‌ی واقعی دارد. در آخرین روزهای جنگ، من در منطقه‌ی «شرهانی» نزدیک دهلران اسلحه‌دار بودم و یک روز اتفاق عجيبي افتاد. شماره‌ی یکی از اسلحه‌های انفرادی‌مان گویا در آمار و دفترها ثبت نشده بود. یعنی یکی اضافی داشتیم. سلاح بچه‌های خط و خود «بنه رزمی» را که در آن حضور داشتم، چک کردم اما مشکل حل نشد.