ارديبهشت ۱۳۹۶

نويسنده‌هايی که از روياهايشان الهام گرفته‌اند

روياها و کابوس‌ها سرچشمه‌ی الهام‌ نسل‌های متمادی از نويسندگان بوده‌اند. از يونانی‌های باستان تا سوررئاليست‌های معاصر، اهل ادب پرسه زدن در پيچ و خمِ ناخودآگاه را همواره بديع و باارزش می‌دانستند.

دی ۱۳۹۴

چند برش از داستان‌های تاثیر گرفته از هزار و یک شب

هابارا زن را شهرزاد صدا می‌کرد. البته هیچ‌وقت توی رویش این اسم را به کار نبرده بود ولی در دفتر خاطرات کوچکی که داشت، این‌جوری صدایش می‌کرد؛ با خودکارش می‌نوشت: «امروز شهرزاد آمده بود.» بعد خلاصه‌ی داستان آن روز را با جملاتی كوتاه و رمزگون می‌نوشت و اگر کس دیگری دفتر خاطرات را می‌خواند حسابی گیج می‌شد. هابارا نمی‌دانست داستان‌های شهرزاد واقعی بودند یا ساختگی یا نيمي واقعی و نيمي ساختگی.

روی پوست رمان-سلینجر

اردیبهشت ۱۳۹۲

طرح جلدهایی که نماد کتاب‌هایشان شدند

طرح‌جلدهایی که از آن زمان به‌جا مانده‌اند، احتمالا کمتر به سودآوری و بیشتر به ادبیات مربوط بوده‌اند. شاید به همین‌خاطر است که بین طرح‌جلدهای آن زمان و تصور خواننده‌ها از محتوای کتاب، رابطه‌ی یک‌به‌یکی وجود دارد.