شماره بیست و پنجم، تیر ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه
tir 92

از زن می‌ترسم

منشآت تازه یافته‌ی قائم‌مقام فراهانی به گوهر ملک خانم

دل بردی از من به یغما

نامه‌هایی که یغمای جندقی به سفارش علی‌اکبرخان دامغانی برای نامزد او می‌​نوشت

عالیه‌جان

گزیده‌‌ی نامه‌های نیما یوشیج به همسرش

یک مستند / آ مثل آسیدعلی میرزا

روایت شخصیت اصلی مستند «پ مثل پلیکان» اثر پرویز کیمیاوی

یک شغل / اطفاء

خاطرات یک آتش‌نشان

یک خاطره / آفتاب‌خوابی

شش قاب از بعدازظهرهای تابستان

یک تجربه / یه جونش رفت

چند روایت از هم‌نشینی با کنسول‌های بازی

تریبون / در جست‌وجوی واقعیت ازدست‌رفته

زندگی‌نویسی چه تاثیری بر گذشته‌ی نویسنده می‌گذارد؟

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی سی‌ویکم

اعتبار تا پنجم مردادماه