شماره هفتادوهشت، تیر ۱۳۹۶

۲۹۲ صفحه

دده مربی‌ها

عكس‌هايی از مربيان آفريقايی در ايران دوره‌ی قاجار

آدم‌های دور، آدم‌های نزدیک

جهانگردی که كنيا و اوگاندا را رکاب زد

جایی که می‌خواستم جاودانه‌اش کنم

گفت‌وگو با چیماماندا انگوزی آدیچی؛ نویسنده‌ی شناخته‌شده‌ی نیجریه

مسابقه هفتادوپنجم

اعتبار تا پنجم مرداد ۹۶

راوی آفریقای واقعی

چطور از آفریقا بنویسیم که خوب باشد

ديكتاتوری ذهنی

سوژه‌های آفریقایی در برابر جاودانگی

کوتسی چه‌طور کوتسی شد

مسیر نویسنده شدن از زبان یک برنده‌ی جایزه‌ی نوبل ادبی

نبرد درونی

دونده‌ی کنیایی در ماراتن برلین

از چشم قهرمان

قسمت هشتم: توصیه‌هایی برای انتخاب «منظر روایت»

رادیو عشق

سال‌ها بعد از نسل‌کشی رواندا

شارع عابدین در قاهره

گزيده‌ای از آگهی‌های روزنامه‌ی فارسی ثريا، چاپ مصر

سفير  فَز

برشی از کتاب سیاحتنامه‌ی پی‌یر لوتی در مراکش

شبحی در شب

داستان‌های هزار و يك روز؛ قسمت چهارم

ارباب حلقه‌ها

داستان‌های هزار و يك روز؛ قسمت پنجم