شماره هفتادوپنج، اسفند ۱۳۹۵ و فروردین ۱۳۹۶

۴۰۴ صفحه

روزعليه شب

گزیده‌ای از اولین داستان کتاب هزار و یک روز

كزهمه عالم به درم

سيزدهم نوروز در نگاتيو‌های قاجاری

با اسب خود پادشاه شد

برشی از سیاحت‌نامه‌ی داستانی فیثاغورس در ایران

یک تجربه / خانه‌به‌دوش

چند روايت از «باربند»

یک شغل / سلطان جاده‌ها

«خاطرات يک راننده‌ی کاميون»

یک اتفاق / سنگ، کاغذ، آتش

روايتی از آتش‌سوزی پالايشگاه نفت آبادان در مهر ۵۹»

یک مکان / روز ازنو

نوروز در مزارشريف

یک نفر / زندگی روی ابرها

ماجراهای عجيب مردی که آسمان‌پيمايی می‌کند

داستان یک‌خطی / مسابقه هفتادودوم

اعتبار تا يكم ارديبهشت ۹۶