شماره هفتادوچهار، بهمن ۱۳۹۵

۲۶۲ صفحه

دروغی که حقیقت ‌گو است

زندگی‌نگاره‌ها تا چه حد بر واقعيت منطبق‌اند؟

مسابقه هفتادويكم

اعتبار تا پنجم اسفند ۹۵

از كابوس‌های خودت ننويس

قسمت پنجم توصيه‌هايی براي اقتباس

تیاتر ملی

نمونه‌هايی از اولين نقدهای نمايشی در نشريات ايران

در ذهنت چه می‌گذرد؟

زندگی‌نگاره نوشتن چه تفاوتی با به‌روز كردن استاتوس دارد؟

شوتی‌ها

روايتی از همسفر شدن با مال‌برها

وانگه

خاطرات يک فارسی‌زبان در آلمان