شماره هفتادوسه، دی ۱۳۹۵

۲۶۴ صفحه

پابندخوانی

بخشی از مقدمه‌ی كتاب طرازالاخبار در آداب قصه‌خوان و قصه‌خوان‍ی

افسانه خوانان وحكايت گويان

نوشته‌ای در انواع و فوايد قصه‌خوانی ازقرن نهم هجری

انگار سهراب پسر رستم

برشی از متن امیرارسلان نامدار قصه‌ای از نقیب‌الممالک، نقال عهد ناصری

یک تجربه / آن‌سوی کاغذکادوها

چند روايت از «هديه‌های ته كمد»

یک نفر / مردی که باد است

يك هواشناس تنها در قطب شمال

تریبون / به زودی

درباره‌ی مجله‌ی ادبی «لوح» و سردبیرش کاظم رضا

تریبون / پايان هميشه تلخ نيست

انسان چگونه قصه‌گو شد

جستار / بازگشت قصه‌گویی

کتاب‌های صوتی و رونق دوباره‌ی شنیدن داستان

سبک‌خانه / سبک‌خانه

داستان‌های دیدنی / مسابقه هفتادم

اعتبار تا پنجم بهمن ۹۵