شماره هفتادویک، مهر ۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه
کاور شماره ۷۱ - آبان ۹۵

سید و من

در سكوت يك شهر

علمای دارالخلافه

آلبوم تصاویر برخی از روحانیون تهران در روزگار قاجار

یک نفر / قامت ايشان را يادم است

چند مواجهه با خبر ربوده شدن امام موسی صدر

جستار / شهر در ادبیات

ظهور شهر مدرن چه تاثیری بر ادبیات داشته است؟

داستان‌های دیدنی / داستان‌های ديدنی

قسمت شصتم

داستان یک‌خطی / مسابقه شصت و هشتم

اعتبار تا پنجم آذر ۹۵