شماره شصت‌ونه، شهریور ۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه
کاور شماره ۶۹ - شهریور ۹۵

لندن و انگريز

گزارشی از سفر رضاقلی میرزا نوه‌ی فتحعلی‌شاه به انگلستان

با كاروان جيزه

عکس‌های دوست‌محمد خان معیرالممالک در سفر به مصر

از دارالخلافه الی شاه‌جهان‌آباد

گزیده‌ای از سفرنامه‌ی منشی مظفرالدین‌شاه به هندوستان

یک نفر / مثل یک عاشق

روایتی از پشت صحنه‌ی آخرین فیلم عباس‌کیارستمی

یک سفر / سرزمین پنج‌گانه‌ها

سفر به مثلث طلایی هندوستان

یک مکان / ناپيدا

چند قاب از پشت پنجره‌ها

یک تجربه / گذشته و آینده

روایتی از نمایشگاه مطبوعات استانبول

داستان یک‌خطی / مسابقه شصت و ششم

اعتبار تا پنجم مهر ۹۵