شماره شصت‌وهشت، مرداد ۱۳۹۵

۲۶۰ صفحه
کاور شماره ۶۸ - مرداد ۹۵

رویای دماوند

گز‌ارشی از صعود اعضای سفارت آلمان به دماوند در دوره‌ی ناصری

غزل گلگون

گزیده‌ی عکس‌های ایلخی مسعود میرزا ظل‌السلطان

جلای درون

آداب کُشتی در یکی از فتوت‌نامه‌های به‌جامانده از قرن نهم هجری

یک تجربه / ناکام‌ها

چند روایت از «لوازم ورزشی خاک‌خورده»

یک اتفاق / مات

چند قاب از شطرنج‌بازان کوچک