شماره شصت‌وهفت، تیر ۱۳۹۵

۲۹۲

جسم كلام

قرآن در زندگي روزمره

دماوند ژاپن

گزيده‌ای از سفرنامه‌ی مخبرالسلطنه به ژاپن در سال ۱۲۸۱ خورشيدی

آفتاب برنقره

گزيده‌ی عكس‌های دست رنگ از ژاپن قرن نوزدهم

كشور گل و شعر و ترانه

گزيده‌ای از سفرنامه‌ی نخستين وزيرمختار ژاپن در ايران

یک تجربه / سال‌های دور از خانه

چند روايت از «كار در ژاپن»

یک مکان / ايسـتا

چند قاب از مسافران متروی توكيو

یک نفر / ندای آخر

راهبی بودايی که به جنگ فرهنگ خودکشی در ژاپن می‌رود

یک اتفاق / به مقصد آسمان

روا‌يت اهالی جز‌يره‌‌ی هنگام از سقوط ايرباس ۶۵۵

تریبون / پرتره یک نویسنده

وقتی نویسنده اختیار خود را به قلم می‌سپارد

گفت‌وگو / تکرار متفاوت

گفت‌وگو با کنزابور و اوئه، نویسنده‌ی ژاپنی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل

تریبون / می‌نویسم تا خوشحال باشم

زندگی و نوشتن از زبان زنی از نسل دوم مهاجران ژاپنی

داستان یک‌خطی / مسابقه شصت و چهارم

اعتبار تا پنجم مرداد ۹۵