شماره شصتم، آبان ۱۳۹۴

۲۶۲ صفحه

یک نفر / دو قدم تا کانگوروها

روایت یک ایرانی از مهاجرت غیرقانونی به‌استرالیا

یک مکان / یادگاران

مهم‌ترین چیزی که پناهجویان با خودشان برداشته‌اند

جستار / بی‌زمان ومکان

درباره‌ی ادبیات جهانی و تاریخچه‌ی آن

تریبون / اين رمان‌هاي حوصله‌سربر

نقدی بر ویژگی‌های ادبیات جهانی امروز

داستان یک داستان / به دنبال نور

سرگذشت داستان «آتش به اختیار»