شماره پنجاه‌ونهم، مهر ۱۳۹۴

۲۶۲ + ۳۲ صفحه
Cover59

از براي ذاكر مصيبت

برش‌هایی از کتاب نورالمنابر در بیان پاره‌ای از وقایع عاشورا

در اثناي حكايت مي‌گريستند

روایت حمله‌ی وهابیان به کربلا به روایت میرزا ابوطالب اصفهانی

بسيار مجلس منظم خوب بي‌ريايي است

گزارش‌های نظمیه از محلات تهران در محرمِ سال ۱۳۰۴ ه.ق

شاتوبریان بود، تماشایی کردم

روزنوشته‌های لقمان‌الممالک در ایام تحصیل طب در فرانسه

یک شغل / كج نوشتي مادر

خاطرات یک آموزشیار نهضت سوادآموزی

یک نفر / من برندون لي بودم

کسی که می‌خواست به هر قیمتی پزشکی بخواند