شماره پنجاه‌وهفتم، مرداد ۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه
Cover

به نام شيطان به دريا فرورفتند

گزیده‌ای از افسانه‌ها و حکایت‌های دریا

یک اتفاق / صدودوازده نفر در يك اتاق هستيم

نامه‌های اسرای ایرانی به خانواده‌هایشان

یک خاطره / آهن‌نگاره

هفت قاب از درهای فلزی

میزگرد / نبرد براي نوشتن

گفت‌وگوی توبیاس وولف با تیم اوبراین درباره‌ی جنگ و داستان‌های جنگی

تریبون / تخيل پس از جنگ شكست مي‌خورد

تجربه‌ی جنگ چگونه بر نویسنده اثر می‌گذارد

جستار / آقاي ونه‌گات در سوماترا

چگونه «سلاخ‌خانه‌ی شماره‌ی پنج» تصور مرسوم از ادبیات جنگ را تغییر داد؟

گفت‌وگو / مردي از ناكجا

گفت‌وگوی اختصاصی با الکساندر همن درباره‌ی داستان «جزیره‌ها» و دنیای داستانی‌اش

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی پنجاه‌وچهارم

اعتبار تا پنجم شهریور ۹۴