شماره پنجاه‌وششم، تیر ۱۳۹۴

۲۶۰ + ۳۴ صفحه

چگونه تواني او را كشت؟

شرح شهادت امام علی(ع) به روایت ابن‌اثیر

دور ضریح مبارک بی‌شمع است

بخشی از سفرنامه‌ی یکی از رجال عصر ناصری به عتبات عالیات

با پاي پياده، بي زاد و راحله

گزیده‌ی گزارش روزنامه‌های قاجاری از وضع نجف

یک مکان / زمزمه حجره‌ها

دانشجویان خارجی مسلمان جامعة‌المصطفی در قم

یک شغل / احوال شخصیه

خاطرات یک وکیل

یک نفر / آقاي بدخبر

آلدن ویتمن، یادنامه‌نویس روزنامه‌ی نیویورک‌‌تایمز

گفت‌وگو / داستان‌هایی از شرقِ غرب

گفت‌و‌گوی اختصاصی با میروسلاو پنکوف

میزگرد / ادبیات به گستردگی بالکان است

نشستی درباره‌ی ویژگی‌های ادبیات بالکان و نسبتش با ادبیات جهان

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی پنجاه‌وسوم

اعتبار تا پنجم مرداد ۹۴