شماره پنجاه‌وپنجم، خرداد ۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه

كسي جرات نداشت ايرادي بگيرد

بخشی از خودزندگی‌نگاره‌ی ملیجک عزیزالسلطان

ديشب كمي عرق كرده‌است

برش‌هایی از یادداشت‌های روزانه‌ی ناصرالدین‌شاه درباره‌ی ملیجک

تنها بودم،‌هيچ‌كس نبود

برش‌هایی از روزنوشته‌های ملیجک در جوانی

یک اتفاق / يك خانه، يك شهر

سه روایت از آخرین لحظه‌های خرمشهر قبل از اشغال

یک نفر / بن‌بست خواندني‌ها

ذبیح‌الله منصوری؛ زندگی یک پدیده

یک تجربه / بينوايان پشت مانيتور

کلاه‌برداران اینترنتی چه شکلی‌اند؟

تریبون / مردگان سخن مي‌گويند

نکته‌هایی در باب خواندن

میزگرد / خواننده ساده‌نگر، خواننده انديشمند

گفت‌وگوی اورهان پاموک و اومبرتو اکو درباره‌ِی شیوه‌های خواندن و نوشتن

جستار / بنويس، بخوان، از نو بنويس

درباره‌ی بازخوانی، لذت‌بخش‌ترین قسمت نوشتن