شماره پنجاه‌وسوم، اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

۴۰۸ صفحه، به همراه لوح فشرده «داستان همراه ۴»

قاب‌های دونفره

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

ارباب مزه‌ها

سرآشپزی که طعم‌ها را نمی‌فهمد

رویای چنارستان

وصف تهران در سفرنامه‌ها و تذکره‌های تاریخی

مسابقه‌ی پنجاهم

اعتبار تا شانزدهم فروردین ۹۴

به سوی هند واقعی

سفر با قطار در هند

اوهام زندگان

گفت‌وگویی درباره‌ی داستان «فریب‌ها»

همه بگین سیب

چند روایت از «عکس یادگاری سفر»