شماره پنجاه‌وسوم، اسفند ۱۳۹۳ و فروردین ۱۳۹۴

۴۰۸ صفحه، به همراه لوح فشرده «داستان همراه ۴»

رویای چنارستان

وصف تهران در سفرنامه‌ها و تذکره‌های تاریخی

یک نفر / ارباب مزه‌ها

سرآشپزی که طعم‌ها را نمی‌فهمد

یک زندگی / قاب‌های دونفره

زوج‌هایی که پنجاه سال با هم زندگی کرده‌اند

یک تجربه / همه بگین سیب

چند روایت از «عکس یادگاری سفر»

گفت‌وگوی داستانی / اوهام زندگان

گفت‌وگویی درباره‌ی داستان «فریب‌ها»

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی پنجاهم

اعتبار تا شانزدهم فروردین ۹۴