شماره پنجاه‌ودوم، بهمن ۱۳۹۳

۲۶۰ صفحه

وازریک مرده است

برای آلبرت کوچویی

خیلی تماشا داشت

اوصاف نمایش‌های فرنگ در سفرنامه‌های ناصری

یک گفت‌وگو / همه‌ش خوبا می‌رن

گفت‌وگوهایی از مراسم تشییع مرتضی احمدی

یک اتفاق / سیاه و سفید

چند قاب از زمستان ۵۷

یک اتفاق / به اطلاع می‌رساند

گزیده‌ای از آگهی‌های زمستان ۵۷

جستار / فرم و قصه پریان

قصه‌های پریان چگونه ساخته می‌شوند؟

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی چهل‌ونهم

اعتبار تا پنجم اسفندماه

گفت‌وگو / خواب دیدن در بیداری

گفت‌وگوی اختصاصی با سایمن ون‌بوی