شماره پنجاهم، آذر ۱۳۹۳

۲۶۰ صفحه

یک مکان / خط الراس

روایت یک صعود، به مناسبت بیستم آذر روز کوهستان

ادبیات مهاجرت / ‌ داستان‌هایی از دوردست

نویسنده‌ی مهاجر از چه‌چیزهایی می‌نویسد؟

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی چهل‌وهفتم

اعتبار تا پنجم دی‌ماه