شماره چهل‌وپنجم، تیر ۱۳۹۳

۳۲+۲۴۴ صفحه
jeld dastan 45

تنهایی دونده‌ی دوی استقامت

هنرنمایی شاطران در عصر صفوی

بازی‌های دورانِ نو

گزیده‌ی آگهی‌های ورزشی در مطبوعات

چمِ چترنگ

گزیده‌ای از رساله‌ی شطرنج عصر قاجار

یک شغل / نفس عمیق

خاطرات یک نجات غریق

یک مکان / خیرگی

چند قاب از تماشا و تماشاگران

یک تجربه / همه تو کادرن؟

چند روایت از «عکس یادگاری»

جستار / زبان مشترک همه زبان‌ها

نقش ترجمه در شناخت فرهنگ‌ها از یکدیگر

گفت‌وگو / متن از نویسنده‌اش باهوش‌تر است

برش‌هایی از گفت‌و‌گو با هشت نویسنده‌ی بزرگ درباره‌ی ترجمه

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی چهل‌و‌دوم

اعتبار تا پنجم مردادماه