ویژه مهرماه

شماره بیست و هشتم، مهر ۱۳۹۲

۲۴۴ + ۳۲ صفحه
mehr 92

سوژه: عالیجناب آلزایمر

نتیجه‌ی سومین فراخوان عکاسی برای داستان

کاشکی مرا بدیدی، بگریختی

حکایت شمس تبریزی از ادب کردن شاگردان در مکتب

سواد مکتبی

عکس‌هایی از مکتب‌خانه تا مدرسه‌‌‌های نو در عصر قاجار

یک شغل / دُز

خاطرات یک پزشک زندان

یک مکان / سفید مشق

شش قاب از مدرسه نابینایان

یک تجربه / همه سوارید؟

چند روایت از ‌«سرویس مدرسه»

داستان یک‌خطی / مسابقه‌ی سی‌وچهارم

اعتبار تا یکم آبان‌ماه