شماره بیست و هفتم، شهریور ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه
کاور شهریور ۹۲

مهر معلوم و مدت معلوم

عقدنامه‌ی‌ چند نسل یک خانواده‌ی ایرانی

عروس سمرقند

توصیف مراسم عروسی نوه‌ی تیمور در سفرنامه‌ی کلاویخو

صیغه عقد نودونه‌ساله

گزیده‌ی روزنامه‌ی خاطرات عین‌السلطنه از جشن عروسی

خانه نشکستنی

صورت جهیزیه‌ی یک عروس در دوره‌ی قاجار

یک مکان / آخرین دارایی‌ها

پیرزن‌ها و پیرمردهای محله‌ی دارا در شهر کلور

یک تجربه / مُشاع

چند روایت از ‌«جلسه ساختمان»

آقازاده‌ها

اعتراض جمعی از مدیران مدارس به پایمال شدن حق تحصیل فرزندان فقرا

جستار / وقتی نويسنده حرف می‌زند

چرا بهتر است آفرینندگان متن‌های محبوب‌مان را نبینیم