شماره بیست‌ونهم، آبان‌ماه ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه
aban92

جمله نابینا بودند

رویای پادشاه هند پیش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکایات

چون نومیدی من بدید

به خواب‌ دیدن مردگان در کیمیای سعادت

در آسمان خطی پیدا شد

گزیده‌ای ازخواب‌های تذکره‌ی شاه تهماسب

یک شغل / فلفل اضافه

خاطرات یک رستوران‌دار

یک خاطره / روکار

پنج قاب از سیم‌ها و لوله‌‌ها روی دیوار

یک تجربه / بازو دم‌ کرد؟

چند روایت از ‌«باشگاه بدن‌سازی»

جستار / سرنوشت و نوشتار

آیا خواندن زندگی‌نامه‌ی نویسندگان کمکی به فهم آثارشان می‌کند؟

جستار / ترس‌اندیشی

آیا بین مرگ نویسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟