شماره بیست‌ونهم، آبان‌ماه ۱۳۹۲

۲۴۴ صفحه

مسابقه‌ی سی‌وپنجم

اعتبار تا یکم آذرماه

فلفل اضافه

خاطرات يک رستوران‌دار

جمله نابینا بودند

رويای پادشاه هند پيش از حمله‌ی اسکندر در جوامع الحکايات

سرنوشت و نوشتار

آيا خواندن زندگی‌نامه‌ی نويسندگان کمکی به فهم آثارشان می‌کند؟

روکار

پنج قاب از سيم‌ها و لوله‌‌ها روی ديوار

ترس‌اندیشی

آيا بين مرگ نويسنده‌ها و محتوای آثارشان رابطه‌ای هست؟

چون نومیدی من بدید

به خواب‌ ديدن مردگان در کيميای سعادت

در آسمان خطی پیدا شد

گزيده‌ای ازخواب‌های تذکره‌ی شاه تهماسب

بازو دم‌ کرد؟

چند روايت از ‌«باشگاه بدن‌سازی»