بهمن ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و یك روز؛ قسمت یازدهم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

بهمن ۱۳۹۶

سه نامه‌ی محمد قزوینی به محمدعلی فروغی از اروپا

حال قریب پانزده سال می‌شود که من در اروپا هستم و به‌واسطه‌ی کثرت کار و قلت وسایل مادی راحت، پیر و شکسته شده‌ام. تا مدتی که در پاریس بودم با کمال قناعت که فوق آن را هیچ‌کس نمی‌تواند تصور بکند زندگی می‌کردم. به‌طوری که همه‌کس بحمدالله مرا مستغنی بل غنی فرض می‌کرده است و همه‌ی دلخوشی و آسایش من در کارهای ادبی بود که به آن‌ها مشغول بودم.

بهمن ۱۳۹۶

بازتاب اخبار روزنامه‌های فرانسه در وقایع اتفاقیه

روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه هم به‌عنوان پایه‌ی اصلی روزنامه‌نگاری ایرانی، کارش را به این شکل پیش می‌برد که در بخشی از روزنامه، اخبار داخلی را پوشش می‌داد، اعم از اخبار دربار و درباریان تا اخبار جاری شهرها و ولایات دور و نزدیک و در بخشی دیگر، گردانندگان روزنامه اخبار دنیا را از روزنامه‌ها و نشریاتی که از اروپا یا احیانا آمریکا به دست‌شان می‌رسیدند، گزیده و ترجمه می‌کردند.

دی ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و یك روز؛ قسمت دهم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

دی ۱۳۹۶

نمونه‌هایی از كارت‌های تبلیغاتی داخل بسته‌های «پودر گوشت »

یكی از شركت‌های تولید پودر عصاره‌ی گوشت آلمانی، كوشید تا در بسته‌بندی‌های خود كارت‌هایی را قرار دهد كه در یك سوی آن مواد تشكیل‌دهنده و نحوه‌ی فرآوری محصولش نوشته شود و در دیگرسوی، به فراخور محل صدور جنس، تصاویری از سرزمین و مردمان مقصد نقش گردد.

دستور طبخ خورش‌ها در قرن  پيش

به طبرستان و گیلان بدین نام خوانند. به نوشته‌های دبیران دیده‌ام که فسوجن نویسند. من ندانم که کدام درست است، مگر آن‌که هرچه را زباندان گوید، آن به است و استوارتر. اکنون بر سر سخن رویم. این خورش دو گونه است. نخست: از گوشت پرندگان پزند. چون کبک و تذرو و خروس و ماکیان و دراج و تیهو.

آذر ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و یك روز؛ قسمت نهم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

آذر ۱۳۹۶

نامه‌نگاری‌هایی پیرامون دزدی عكس‌ها یی از تخت جمشید

دو عریضه به حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا عرض كردم كه همین‌طور كه پرفسور آلمانی به تخت‌ جمشید آمده و عكس گرفته، چاكر هم ده فقره به تخت‌ جمشید رفته و عكس گرفته و اكنون كه چند رقم عكس چاكر شبیه به پرفسور آلمانی شده، باید تمام شیشه‌های عكس چاكر توقیف شود.

آذر ۱۳۹۶

برشی از گزارش حفاری‌های اولین زوج باستان‌شناس فرانسوی در ایران

روز هشتم ماه مارس، شب گذشته استاد حسن بنا به مقبره‌ی دانیال وارد شده و چهل نفر عمله همراه او بود. همین كه آفتاب طلوع كرد همگی برای كار حاضر شدند. خاك‌برداری پایه‌های عمارت موقتا متوقف شد كه كارها را به‌قاعده از جایی كه لازم باشد شروع نمایند. مارسل در هر نقطه‌ای كه می‌بایستی شروع به كندن نمایند، سه نفر كلنگ‌دار و نه نفر عمله‌جات به جهت خاك ‌برداشتن مقرر داشت.

آبان ۱۳۹۶

بخشی از كتابچه‌ی معرفی «كتابخانه‌ی بهرام‌ميرزا» در پانصد سال پيش

اول كسی كه به نقش و تذهیب زینت‌فزای كتابت كلام شد، حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام امام‌المتقین است. ابواب این بضاعت را آن حضرت به مفتاح قلم بر روی این طایفه گشودند و چند برگ كه در عرف نقاشان به اسلامی معروف است، آن حضرت اختراع فرموده‌اند و اما مآل این كار منتهی به حضرت دانیال پیغمبر می‌شود.