آذر ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و یك روز؛ قسمت نهم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

آذر ۱۳۹۶

نامه‌نگاری‌هایی پیرامون دزدی عكس‌ها یی از تخت جمشید

دو عریضه به حضرت اشرف آقای رئیس‌الوزرا عرض كردم كه همین‌طور كه پرفسور آلمانی به تخت‌ جمشید آمده و عكس گرفته، چاكر هم ده فقره به تخت‌ جمشید رفته و عكس گرفته و اكنون كه چند رقم عكس چاكر شبیه به پرفسور آلمانی شده، باید تمام شیشه‌های عكس چاكر توقیف شود.

آذر ۱۳۹۶

برشی از گزارش حفاری‌های اولین زوج باستان‌شناس فرانسوی در ایران

روز هشتم ماه مارس، شب گذشته استاد حسن بنا به مقبره‌ی دانیال وارد شده و چهل نفر عمله همراه او بود. همین كه آفتاب طلوع كرد همگی برای كار حاضر شدند. خاك‌برداری پایه‌های عمارت موقتا متوقف شد كه كارها را به‌قاعده از جایی كه لازم باشد شروع نمایند. مارسل در هر نقطه‌ای كه می‌بایستی شروع به كندن نمایند، سه نفر كلنگ‌دار و نه نفر عمله‌جات به جهت خاك ‌برداشتن مقرر داشت.

آبان ۱۳۹۶

بخشی از كتابچه‌ی معرفی «كتابخانه‌ی بهرام‌ميرزا» در پانصد سال پيش

اول كسی كه به نقش و تذهیب زینت‌فزای كتابت كلام شد، حضرت امیرالمومنین علی علیه‌السلام امام‌المتقین است. ابواب این بضاعت را آن حضرت به مفتاح قلم بر روی این طایفه گشودند و چند برگ كه در عرف نقاشان به اسلامی معروف است، آن حضرت اختراع فرموده‌اند و اما مآل این كار منتهی به حضرت دانیال پیغمبر می‌شود.

آبان ۱۳۹۶

روایتی از ساخت یك كتابخانه در ایران باستان

پس از آن‌كه بهترین وسیله را برای نگاهداری علوم به دست آوردند، برای یافتن بهترین جا و محل به جست‌وجوی زمین‌ها و شهرستان‌ها برخاستند كه بهترین آب‌وهوا را داشته باشد و عفونتش كمتر و از لرزش زمین و فروریختگی به دور و در گِلش، آن چسبندگی باشد كه ساختمان‌ها برای همیشه استوار و پایدار بمانند.

آذر ۱۳۹۶

بخشی از خاطرات تانیا گیرشمن در كاوش‌های باستان‌شناسی ایران

به یاد داشتم وقتی از شیراز می‌گذشتیم پیرمردی را دیده بودیم كه سرگرم تعمیر گچ‌بری‌های یكی از مسجدها بود. تصمیم گرفتیم به دنبال او برویم و سرانجام پیدایش كردیم. پاسخ او چنین بود: «افسوس كه یك پایم لب گور است. حتی نمی‌دانم آن‌قدر عمر می‌كنم همین كار را هم كه در دست دارم تمام كنم یا نه.»

آبان ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و يك روز؛ قسمت هشتم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

آبان ۱۳۹۶

برگزیده‌ای از اولین آگهی‌های تبلیغاتی قرائت‌خانه‌ها در ایران

با رشد فزاینده‌ی مطبوعات و صنعت نشر كتاب، دیگر نمی‌شد به همه‌ی آنچه منتشر می‌شد دسترسی داشت. از طرفی با تشكیل مدارس و بار آمدن نسل نواندیشِ باسواد، نیاز به محلی بود كه مراجعین بدون پرداخت هزینه های زیاد به كتاب و مجله و روزنامه دسترسی داشته باشند و بتوانند در سكوت و آرامش مطالعه كنند.

مهر ۱۳۹۶

داستان ‌های هزار و يك روز؛ قسمت هفتم

هزارویک روز داستان شاهزاده‌خانم زیبایی است كه خواب غریبی می‌بیند و با تعبیر آن نتیجه می‌گیرد تمامی مردان بی‌وفا هستند. او تصمیم می‌گیرد هیچ‌وقت ازدواج نکند و از پدرش می‌خواهد او را مجبور به وصلت با كسی نکند. پدر می‌پذیرد اما پس از مدتی دست‌به‌دامان دایه‌ی دختر می‌شود تا بداند مشکل چیست و چگونه می‌تواند دختر را از این فکر منصرف کند.

مهر ۱۳۹۶

گزيده‌ای از اعلان‌ها و اخبار روزنامه‌ی تربيت در مورد مدارس جديد

یكی از جرایدی كه آن روزها اخبار و وقایع فرهنگی را پوشش می‌داد (اعلان تاسیس مدارس جدید، برنامه‌های درسی هر مدرسه، اخبار مربوط به امتحانات و نتایج و خروجی‌های این مدارس) روزنامه‌ی تربیت بود كه نخستین روزنامه‌ی غیردولتی ایران به شمار می‌آمد. روزنامه‌ی تربیت با صاحب امتیازی محمدحسین فروغی از سال ۱۲۷۵ خورشیدی به مدت دوازده سال فعالیت داشت كه در این مدت ۴۳۴ شماره‌ی آن منتشر شد.