45-elan-pishkhaan

تیر ۱۳۹۳

گزیده‌ی آگهی‌های ورزشی در مطبوعات

بازی‌ها از دوران کهن کارکردهایی چندگانه داشتند، هم جسم را می پروردند هم هوش را. هم قوی را از ضعیف جدا می‌کردند و هم سبب نام‌آوری بودند. هنوز هم بازی‌ها همین‌ کار را می‌کنند اما به بسیاری از آن‌ها امروز ورزش می‌گویند.

منسوجات كازروني و پسران

خرداد ۱۳۹۳

گزیده‌ای از آگهی‌های لباس در روزنامه‌های دوره‌ی قاجار

در شهر چنین زمزمه است که مغازه‌ی پیرایش لاله‌زار کفش‌های مردانه دارد، فوق‌العاده عالی و به قیمت ارزان می‌فروشد، آیا حقیقت دارد؟ شما نشنیده‌اید!؟والله نمی‌دانم اما گویا همین نزدیکی است.

از هر چمن سمنی

اردیبهشت ۱۳۹۳

آگهی‌های کتاب در نشریات قاجاری

سه‌ هزار جلد کتاب مرغوب فرانسه در علوم متنوعه در دم دروازه‌ی قدیم قزوین در خانه‌ی جناب وثیق‌الملک یک‌مرتبه به قیمت عادله به فروش می‌رسد. محض اطلاع طالبین عرض شد.

خرداد ۱۳۹۲

اولین پاورقی‌ها در روزنامه‌های عصر قاجار

«ماجراهای کاپیتن اطراس» را میرزاحسن‌خان اعتمادالسلطنه ترجمه کرده و به‌صورت داستان دنباله‌دار در پاورقی روزنامه‌ی ایران در ۱۳۲ شماره منتشر کرده است. این مجموعه اولین پاورقی‌ای است که در روزنامه‌های ایران چاپ شده.