حسن كريم‌زاده

ارديبهشت ۱۳۹۵

اعتبار تا پنجم خرداد ۹۵

این شصت و دومين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است:
با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت دیالوگی طنزآمیز بنویسید.

طرح: علي جهانشاهي

دی ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم بهمن ۹۴

این پنجاه‌ونهمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت ديالوگي طنزآميز بنويسيد.

طرح: علي جهانشاهي

آذر ۱۳۹۴

اعتبار تا پنجم دی ۹۴

این پنجاه‌وهشتمين مسابقه‌ی داستان‌نویسی یک‌خطی یا همان دیالوگ‌نویسی برای کاریکاتور است. ماجرا، خیلی ساده از این قرار است: با توجه به تصویر، برای يكي از دو شخصيت ديالوگي طنزآميز بنويسيد.