آ مثل آسیدعلی میرزا

تیر ۱۳۹۲

روایت شخصیت اصلی مستند «پ مثل پلیکان» اثر پرویز کیمیاوی

پلیکان از جای دیگری آمده و غریب بود. آسیدعلی هم میان مردم غریب و تنها بود. برای همین، این‌دو باید همدیگر را ملاقات می‌کردند. اما چطور؟ سناریوی فیلم از این‌جا آغاز می‌شود.